Prieskum

Meno

Prečo si sa ty osobne zapísal na auditorský tréning?

Prečo sa podľa teba niekto chce stať auditorom misie?

Aká by podľa teba mala byť odmena auditora? (Označ jednu)
primeranáslušnávysoká

Aká by podľa teba mala byť mesačná odmena dobre produkujúceho auditora?(Uveď v €)

Čo by sa muselo stať, aby si zvážil možnosť pracovať ako auditor v misii?

Označ podľa poradie dôležitosti - podľa teba, keby si uvažoval zamestnať sa v nejakej organizácii (1 najvyššia, 10 najnižšia)
Dobrá pláca 12345678910
Úspešný tím 12345678910
Dobrý kolektív 12345678910
Účel organizácie 12345678910
Nutnosť presťahovať sa 12345678910
Duchovný a osobný rast 12345678910
Viazanosť 12345678910
Iné? (uveď obšírne):

Aká by podľa tvojho názoru mala byť výmena pre človeka, ktorý sa sám vytrénoval za auditora a potom príde do personálu misie?

Čo v tvojom ponímaní znamená ideálna misia?

Čo si myslíš - koľko zarába auditor v misii?

Akákoľvek iná otázka, ktorá mala byť v tomto prisekume a nie je, a čokoľvek iné, čo by si chcel komunikovať?

Ďakujeme!